Vzhledem k nastalým událostem tykajících se metanolové aféry Vás chci ubezpečit, že se tato aféra netýká naší firmy. Více zde

PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ.

Provozovna Odry, Třída osvobození 26/949
Provozovna Střítež nad Ludinou 6
INFORMACE K PÁLENÍ.

Vážení příznivci pěstitelského pálení několik důležitých informací! Nepřehlédněte!


Pěstitelské pálení je dle zákona umožněno pouze osobám starším 18-ti let, kteří jsou vlastníky či nájemci pozemku (rozuměj zahrady), či získali ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele (nutno doložit).


Při přivezení ovoce na vypálení je nutno s sebou vzít platný občanský průkaz! Bez tohoto dokladu Vám nemůžeme poskytnout službu pěstitelského pálení!


Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž se uvádí veškerá osobní data pěstitele, jakož i adresa zahrady a množství dovezeného ovoce. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu.


Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, která činí v současné době 285,-Kč za 1 litr absolutního alkoholu (100%). Pokud si však pěstitel nechá vypálit destilát z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, odvede daň v podstatě poloviční – 143,-Kč za 1 litr absolutního alkoholu. Odváděná daň je již započtena v ceně za pálení a celnímu úřadu ji platí pálenice.


Toto zvýhodnění je omezeno produkcí maximálně 30 litrů absolutního alkoholu (tj. např.: 60 litrů 50% pálenky). ALE POZOR!! TOTO OMEZENÍ PLATÍ PRO SPOLEČNOU DOMÁCNOST!! – pojem domácnost je upravena pouze v zákoně o pojišťovnictví. Všechny osoby v dané domácnosti dohromady! Nikoliv na osobu! Praxe je taková, že celní úřad eviduje jednotlivé pěstitele podle rodného čísla a může provést namátkovou kontrolu přímo u pěstitele zda splnil předepsané náležitosti.


Omezení je konkrétně stanoveno §4, odst. 5 zákona č.: 61/1997 Sb. o lihu. Služba je určena výhradně pro fyzické osoby a výsledný destilát se nesmí dále prodávat!


Je zde nutné také upozornit na centrální evidenci pěstitelů. Jelikož je každý měsíc celní správou evidence pěstitelského pálení celorepublikově sledována a sčítána za všechny pálenice, upozorňujeme zákazníky, že za překročení zákonem povoleného množství vypáleného destilátu za sezónu, budou předvoláni k objasnění, na celní úřad, místně příslušný dané pálenici a pokutováni v řádech stů, ale i tisíců korun za překročený litr absolutního alkoholu!


Každý zákazník je povinen si sám sledovat odebrané množství destilátu na společnou domácnost v dané sezóně!(sezóna se počítá od 1.7. do 30.6.)


HISTORIE.

Firma byla založena v roce 1997 a zabývala se v oblasti výroby destilátů z pěstitelského pálení a v roce 2005 rozšířila svou činnost o lihovarnictví a výrobu likérů.


Nyní firma provozuje dvě pěstitelské pálenice každá se soupravami na 600 litrů kvasů a 300 litrů kvasů. Destilace se provádí jak na klasických dvoukotlových destilačních soupravách tak na moderních jednokolonových soupravách. Prioritou firmy je výroba vysoce kvalitního destilátu a příjemné prostředí pro zákazníky s bohatým občerstvením.


Od roku 2006 byl zahájen provoz ovocného lihovaru a likérky v provozovně v Odrách. Likérka se zde zaměřuje na výrobu medového likéru „Valašský penicilin“, který se vyznačuje vynikající kvalitou a příjemnou chutí.


INFORMACE A RADY.

Informace o odrůdách švestek na pálení
Příprava ovocného kvasu pro destilaci
Závady na destilátech, jejich příčiny a možnost nápravy


© Lihovar & Likérka Tomáš Koláček - 2024
Obchodní podmínky
code: Lukáš Novák | design: Martin Valoušek